Kim Chuan & Hooi Ching139.jpg

Kim Chuan & Hooi Ching

Venue : Penang Botanical Garden